Мiжнародний науково-технiчний журнал

 

• У журналі публікуються результати експериментальних і фундаментальних теоретичних наукових досліджень в області міцності
матеріалів та елементів конструкцій, механіки твердого деформівного тіла.
 
Імпакт фактор0,234 (2011 р.)    0,234 (2012 р.)    0,229 (2013 р.)    0,376 (2014 р.)
Перiодичнiсть6 номерів за рік
МоваУкраїнська, росiйська та англiйська; резюме на англiйськiй
Iндекс70730
ISSN0556-171X
ЗасновникиНацiональна академiя наук України,
Iнститут проблем мiцностi iм. Г.С.Писаренка
НАН України
Географiя расповсюдженняУкраїна та бiльше ніж 20 країн свiту
 
Заснований 1969 р. Змiст >>
 
Реферується та iндексується в:
Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS, INSPEC, Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, Academic OneFile, Academic Search, ChemWeb, Current Abstracts, Earthquake Engineering Abstracts, EI-Compendex, Engineered Materials Abstracts, Gale, INIS Atomindex, Materials Science Citation Index, OCLC, PASCAL, SCImago, Summon by Serial Solutions
 

• Журнал перекладається на англійську мову та видається в США з 1969 року видавництвом Kluwer Academіc/Plenum Publіshers за назвою "Strength of Materіals" див. вебсайт ( http://www.springerlink.com/content/0039-2316).

• Головний редактор журналу "Проблеми міцності" - член-корреспондент НАН України, доктор технічних наук
Валерій Володимирович Харченко

•  Редакційна колегія:
В.В.Харченко (головний редактор), В.А.Стрижало (зам. головного редактора), А.П.Зiньковський, Л.В.Кравчук, А.Я.Красовський, М.К.Кучер, П.П.Лепiхiн, В.В.Матвеев, И.В.Ориняк, Г.Г.Писаренко, Г.В.Степанов, В.Т.Трощенко, Г.В.Цибаньов, О.Ю.Чирков.

• Редакційна рада:
С.Воденичаров (Болгарiя), А.Карпинтерi (Iталия), Дж. Ландес (США), Э.Маха (Польща), Н.А. Махутов (Росiя), Н.Ф. Морозов (Росiя), Ю.Муракамi (Японiя), В. Новацкий (Польща), Г. Плювiнаж (Францiя), Я.Поклуда (Чехiя), Р.Сандер (Iндiя), С.Седмак (Сербiя), Л. Тот (Венгрiя), Д. Франсуа (Франция).

•  Редакцiя журналу "Проблеми мiцностi":
А.О.Хоцяновский (вiдп. секретар), В.В. Науменко (зав. ред.-вид. вiддiлом), Л.Б. Дедух (пров. редактор), Н.М. Шинкаренко (коректор).

Правила оформлення статей >>

Журнал включений у каталоги України й Росiї. Підписатися на журнал можна в місцевих відділеннях зв'язку, або оформити підписку безпосередньо в редакції журнали з будь-якого чергового номера. Ціна одного номера з обліком почтових витрат в 2015 році складає:
- у межах України 30 грн. (річна підписка - 180 грн.)
- for foreign suscribers (Europe) 10 EUR /the annual rate is 60 EUR/

• Поштові перекази направляти за адресою:
01014, Київ, вул. Тiмiрязєвська, 2,
Редакція журналу "Проблеми міцності",
Шинкаренко Ніні Михайлівні

• Довідки по телефону:
(044) 286 56 57; факс (044) 286 16 84;
E-mail:

 

Зміст всіх номерів журналу "Проблеми міцності", починаючи з 1969 року, представлено на сайті бiблiотеки iм. В.I. Вернадського, де можна скористатися можливостями пошукової системи.